Eva Teorell konstnär       aktuellt     galleri    kontakt    cv

Start
Aktuellt
Galleri
Kontakt
CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter min sista utställning på Flygeln vid Fullersta Gård i Huddinge beslutade Webbmaster och jag att förnya hemsidan. Då bildredigering mm till detta ännu inte är klart, lägger jag istället ut några av de sista årens glasskulpturer till beskådande med lite tillhörande text. Ha så trevligt med dem så länge och välkommen åter i slutet av maj, då Nya Hemsidan blivit klar!

 

Om skulpturernas utförande och innehåll

Verken består av stora, gjutna glasobjekt som jag ställt samman med obehandlade och råare naturmaterial som sten, grus, vatten och levande mossa. Samtligt glas har inbyggd led-belysning. 

Den verklighetsbakgrund jag utgår från gäller framför allt den ursprungsnatur, som idag bara kan upplevas på få ställen, som i Arktis. Jag har under flera decennier regelbundet återvänt till Svalbard och Norra Ishavet och har därför personlig erfarenhet av de dramatiska  miljöförändringar som i dessa vegetationsfattiga miljöer sker mycket snabbare och är långt mer synliga för blotta ögat än på sydligare breddgrader. Antropocen, och dess verkningar, är alltså en personlig erfarenhet. 

Men jag har också personlig erfarenhet av vulkaniska landskap, troligen det närmaste man kan komma ett geologiskt urtillstånd. Om vatten är fast eller flytande är en fråga om temperatur. Om berg är glödande eller fast är en fråga om tid.

Centrala teman i mina sten/glasskulpturer kan sammanfattas som nedan, med efterföljande verktitlar

-Is och glaciär (de är också väldiga minnesbanker).  (Actica, Arctik memory, Galciär m.f,)

-Vattnets pågående faser av uppbyggnad och smältande.    ( Reciproc)

-Vattnets omformande kraft.                                                 (Canyon-serien)        

-Mossor, i sin enkla uppbyggnad åldrigt organiskt liv.         (Transformation)

-Geologisk tid.                                                                        (Ursprung.)

Åtta verk fotade ur olika vinklar. Måttangivelserna inkluderar inte sockelhöjden, utan avser bara verken själva. För ytterligare material hänvisar jag till hemsidan.

Bildmaterial

1.      ”Transformation”.    H  75   L  140  B 80  Rött glas på katafalk av levande grön mossa.  Ursprungligen uppförd som kyrkoinstallation.

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------

2.      ”Arctica”                  H 75  L  137  B 75   Transparent glas, kvartsitstenar och grus.

------------------------------------------------------------------------------------------

3.      ”Arctic memory”     H  65  L  85   B  72   Tre-delat blått glas och svart grus.

------------------------------------------------------------------------------------------

4.      ”Reciproc”               H  62  L  90   B  78   Transparenta glas, vattenfyllt svart betongkar.  

  ------------------------------------------------------------------------------------------

      5   ” Ursprung/ origin ”   H 65    L  70   B   59   Rött glas, kvartsitsten och grus

------------------------------------------------------------------------------------------

      6    ”White canyon”       H 48     L   77  B   50    Transparant glas, kvartsitsten och grus 

------------------------------------------------------------------------------------------

      7   ”Glaciär”                  H  53  L  80  B  50   Blått glas, svart sand och rost. 

------------------------------------------------------------------------------------------

       8    ”Blue canyon”        H  50   L  74  B55    Blått glas, Svart natursten och svart grus.

 

 

Tidigare utställningar

Fullersta Gård

Tomarps Kungsgård

Webbmaster: Davey Hammarsten