Eva Teorell konstnär       aktuellt     galleri    kontakt    cv

Start
Aktuellt
Galleri
Kontakt
CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Teorell visade verket "Reciprok" i Svenneby kyrka 14 april 2019

Se en video där hon talar om verket och isarna i arktis (Videon)

 

Senaste tidens arbeten

Om glas/stenskulpturernas utförande och innehåll

Som referens till de stora isarna, vattnets formerande krafter, liksom till eld och smältor, väljer jag glas som arbetsmaterial. Verken består av stora, gjutna glasobjekt som jag ställt samman med sten, grus, och ibland vatten eller levande mossa. Samtligt glas har inbyggd led-belysning

Om naturliga material alltså ingår i uppbyggnaden av mina arbeten gäller innehållet naturen själv. Den verklighet jag utgår ifrån är sådana ursprungliga landskap som i dag bara kan upplevas på få ställen, som i Arktis. Under flera decennier har jag regelbundet återvänt till Svalbard och Norra Ishavet där den mest påtagliga tidsdimensionen snarare är astrofysisk än biologisk. Paradoxalt nog sker miljöförändringarna här snabbare och mer dramatiskt än på sydligare och mer människopåverkade breddgrader, de accelererar inför blotta ögat. Antropocen, och dess verkningar, är alltså en personlig erfarenhet

Också det vulkaniska landskapet, (jag levde en tid i ett sådant), representerar ett urtillstånd vars tidsdimension sträcker sig förbi den historiska. I den trånga spalten av mänsklig tid mellan fysisk och geologi, missbrukar vi i den Blå Planeten.

Om vatten är fast is, eller sten är glödande, avgörs av tid och temperatur. Variationen plus/minus noll får droppen att krossa berg. Mycket av tematiken i mina sten/glasskulpturer vill belysa dessa naturens villkor, som också är våra förutsättningar. Mitt perspektiv är inte vetenskapens eller filosofins, det är förundran inför en ofattbar skönhet.

-Teman: Verk

-Glaciärer lagrar jordens minnen: Arctica, Arctic memory, Glacier

-Vattnets faser av uppbyggnad och smältande: Reciproc, White Ice

-Vattnets formande kraft: Canyonserien

-Sten och berg har varit glödande: Ursprung

-Åldriga organiskt livsformer. Mossor: Transformation

Bildmaterial

1. ”Arctica” H75 L137 B75 Transparent glas, kvartsitstenar och grus.

------------------------------------------------------------------------------------------

2. ”Arctic memory” H65 L85 B72 Tre-delat blått glas och svart grus.

------------------------------------------------------------------------------------------

3. ”Glaciär” H53 L80 B50 Blått glas, svart sand och rost.

------------------------------------------------------------------------------------------

4. ”Reciproc” H62 L90 B78 Transparenta glas, vattenfyllt svart betongkar.

------------------------------------------------------------------------------------------

5. White Ice H50 L95 B64 Transparent glas, kvartsitstenar och grus.

------------------------------------------------------------------------------------------

6. Red Canyon H55 L80 B58 Rött glas, kvartsitsten och grus

------------------------------------------------------------------------------------------

7. ”Blue canyon” H50 L4 B55 Blått glas, Svart natursten och svart grus.

------------------------------------------------------------------------------------------

8. ”White canyon” H 48 L77 B50 Transparant glas, kvartsitsten och grus 

------------------------------------------------------------------------------------------

9. Ursprung/ origin H65 L70 B59 Rött glas, kvartsitsten och grus

------------------------------------------------------------------------------------------

10. ”Transformation” H75 L140 B80 Rött glas på katafalk av levande grön mossa. Ursprungligen uppförd som kyrkoinstallation.


 

Om teknik och innehåll i de sista årens måleri

Måleri är ett mycket mer plastiskt medium än det procedurkrävande glas och sten. Färgpigmenten binds i olika limmer och underlaget är akvarellpapper. Penseln är lättrörlig och spontan, även om dess avtryck föregåtts av oräkneliga övningar.
Direktheten och den rent koloristiska flexibiliteten gör måleri naturligt för skildringar av de ”små tidernas sammanhang”, som vattenspeglingarna på en damm med dess skiftningar vid olika väder och tider på dygnet.

Min serie Vattenväxter anlägger inte botanistens perspektiv och ofta är ljuset hämtat från höst- och vintermånaderna. Vid denna tid är stjälkarna ofta brutna och intrikata mönster uppstår på den reflekterande ytan. Nedbrytande/uppbyggnad/vila/vind är ett tema och ledmotiv.

I min serie Gräs pågår växandet fortfarande. Från ett underliggande stiger saven genom stjälkens kanal. I periodvisa noder förgrenar den sig till utskjutande skott och blad, men fortsätter vidare mot ny knutpunkt och nya utsprång, vartefter de undre vissnar.
Saven, en speciell form av vattentransformation, fortsätter sina förlopp genom och förbi en yttre form i tidsbundna intervaller. I detta liknar den många andra ständigt pulserande flöden.

Bildmaterial


Vattenväxter II 115x76


Vattenväxter 1   70x110


Dammen 83x60


Is 113x77


Skymningsdamm 70x50


Natt 77x51


Gryning 77x51


Röd Damm 71x52
Isfall 112x75 

Tidigare utställningar

Fullersta Gård

Tomarps Kungsgård

Webbmaster: Davey Hammarsten