Eva Teorell konstnär       om konsten     galleri    kontakt    cv

Start
Bakåt
Om måleriet
Om Arktiskt glas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om glas/stenskulpturernas utförande och innehåll

Bildserie: Arktiskt glas

  Som referens till is och vattnets formerande krafter, liksom till eld och smältor, väljer jag glas som arbetsmaterial. Verken består av stora, gjutna glasobjekt som jag ställt samman med sten, grus, och ibland vatten eller levande mossa. Samtligt glas har inbyggd led-belysning

  Den verklighet jag utgår ifrån är sådana ursprungliga landskap som i dag bara kan upplevas på få ställen, som i Arktis. Under flera decennier har jag regelbundet återvänt till Svalbard och Norra Ishavet, där den mest påtagliga tidsdimensionen snarare är astrofysisk än biologisk. Paradoxalt nog sker miljöförändringarna här snabbare och mer dramatiskt än på sydligare och mer människopåverkade breddgrader, de accelererar inför blotta ögat. Antropocen, och dess verkningar, är alltså en personlig erfarenhet

Också det vulkaniska landskapet, (jag levde en tid i ett sådant), representerar ett urtillstånd vars tidsdimension sträcker sig förbi den trånga spalt mellan fysik och geologi där biologiskt liv är möjligt.

Bildserie: Arktiskt glas