Eva Teorell konstnär       om konsten     galleri    kontakt    cv

Start
Om konsten
Galleri
Kontakt
CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV

Utbildning:

        Valands Konsthögskola

        Kungliga konsthögskolan

        2011-12 Kungliga konsthögskolan Projektelev glas

        2000-01 Kungliga konsthögskolan Projektelev glas

 

Separatutställningar i urval:

        2019 Eva Teorell visade verket "Reciprok" i Svenneby kyrka 14 april 

        2018 Flygeln vid Fullersta gård Huddinge

        2015 Tomarps Kungsgård Skåne

        2014 Kyrkoinstallationer: Spelvik medeltidskyrka i Södermanland

        Bottna medeltidskyrka i Bohuslän

        2005 Galleri Mirai Sverige/Japan Stockholm

        2005 Galleri Svenska Bilder Stockholm

        2004 Galleri Svenska Bilder Stockholm

        2000 Galleri Svenska Bilder Stockholm

        1998 Galleri Konstepedemin Göteborg

Samlingsutställningar i urval:

        2012 Krapperupps Konsthall Höganäs

        Projektelever i glas från Kungliga konsthögskolan

        2004 Museum Gustavianum Uppsala  

        Sammarbete med inst. för astrofysik, "Rum o Rymd"

        1998 Prins Eugens Valdemarsudde Stockholm Nordisk akvarellkonst

        1998 Ronneby Kulturcentrum Ronneby

        1997 Rydals museum Rydal

Offentliga utsmyckningar:

        Ytterby sjukhem Göteborg

        Grevgårdsskolan Göteborg

Representerad:

        Göteborgs konstmuseum

        Statens Konstråd

        Sveriges allmänna konstförening

        Uppsala universitet

        Göteborgs konstnämnd

        Ett flertal kommunala, landstings- och privata samlingar.

Stipendier i urval:

        Bildkonstnärsfondens arbetsbidrag

        Bildkonstnärsfondens resebidrag Studier kinesiskt måleri

        Kempes konstnärsfond Kinesiskt måleri

        Gustav IV Adolfs kulturfond

        Helge Ax:sson Johnsson Studier indisk konst

        Konstnärligt utväcklinsarbete 2 år "Möte indisk/västerländs konst"

        Letterstedtska stiftelsen Studier indisk konst

        Längmanska kulturfonden

        Göteborgs stads kulturstipendium

Pedagogisk verksamhet:

        Föreläsare Östasiatiska museét i Stockholm

        Hinduisk, buddhistisk o daoistisk konst

        Guide på samma muséum .

        Föreläsare på religionsvetenskapliga och konstvetenskapliga intitutionerna i

        Uppsala, Stockholm o Göteborg i ämnena hinduisk, buddistisk o daoistisk konst .

        Föreläsare på Kungl konsthögskolan, Konstfack, Valands konsthögskola samt

        ett flertal av landets konstskolor.