Eva Teorell konstnär       om konsten     galleri    kontakt    cv

Start
Om konsten
Galleri
Kontakt
CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sista årens arbeten

 Naturen består av komplexa och interagerande system vars helheter är oöverskådliga för det mänskliga ögat, och kanske också förstånd. Men delar går att förstå, uppträder vatten som fast is eller rinnande bäck, eller glödande lava som fast sten, är det en fråga om temperatur och tid.

Kring sådana temata, form i förvandling och tidens uppbyggande och nedbrytande , har mitt arbete alltmer kommit att handla.

 

Om glas/stenskulpturernas utförande och innehåll

Bildserie: Arktiskt glas

  Som referens till is och vattnets formerande krafter, liksom till eld och smältor, väljer jag glas som arbetsmaterial. Verken består av stora, gjutna glasobjekt som jag ställt samman med sten, grus, och ibland vatten eller levande mossa. Samtligt glas har inbyggd led-belysning

  Den verklighet jag utgår ifrån är sådana ursprungliga landskap som i dag bara kan upplevas på få ställen, som i Arktis. Under flera decennier har jag regelbundet återvänt till Svalbard och Norra Ishavet, där den mest påtagliga tidsdimensionen snarare är astrofysisk än biologisk. Paradoxalt nog sker miljöförändringarna här snabbare och mer dramatiskt än på sydligare och mer människopåverkade breddgrader, de accelererar inför blotta ögat. Antropocen, och dess verkningar, är alltså en personlig erfarenhet

Också det vulkaniska landskapet, (jag levde en tid i ett sådant), representerar ett urtillstånd vars tidsdimension sträcker sig förbi den trånga spalt mellan fysik och geologi där biologiskt liv är möjligt.

Bildserie: Arktiskt glas


Om teknik och innehåll i de sista årens måleri

 

  Måleri är ett mycket mer plastiskt medium än det procedurkrävande glas och sten. Färgpigmenten är bundet i olika flytande limmer på akvarellpapper, vilket ger en lättrörlig pensel. Måleri blir därför naturligt medium för skildringar av de ”små tidernas sammanhang”, som vattenspeglingarna på en damm med dess skiftningar vid olika väder och tider på dygnet.

 

  I min serie Vattenväxter är ljuset hämtat från höst- och vintermånaderna. Vid denna tid är stjälkarna ofta brutna och på den återspeglande ytan uppstår intrikata mönster av nedbrytande/uppbyggnad och reell/reflekterad form

Bildserie: Vattenväxter

 

  I min serie Gräs pågår växandet. Genom stjälkens transporteras saven till noder som periodvis förgrenar den sig till utskjutande skott och blad, men fortsätter också vidare mot ny knutpunkt och nya utsprång, samtidigt som de undre vissnar. Tid och vatten skapar inom samma begränsning både uppbyggnad och nedbrytning.

 

Bildserie: Gräs