Eva Teorell konstnär       aktuellt     galleri    kontakt    cv

Start
Uppåt
Tusch
Måleri
Kyrkoinstallationer
Teckning
Skulptur
Glas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kyrkoinstallationer

 

Jag utförde under 2014 installationen "....för dig utgjutet...." i de båda medeltidskyrkorna Spelvik i Rönö församling i Södermanland (juni) samt Bottna i Kville församling i Bohuslän (augusti).

Verket är utfört specifikt för ett av kyrkorummets mest centrala platser, den rakt under triumfkrucifixet framför altaret. (I Spelvik, som verket ursprungligen gjordes för, finns detta kvar.

I Bottna, varifrån de här visade bilderna är tagna, har krucifixet dock förkommit. Platsens symboliska laddning kvarstår dock).

Min utgångspunkt var ett centralt tema inom alla religioner, -transformation. I den kristna liturgin uttalas detta explicit som att ande blir kropp och död blir liv.

Installationen består av en röd glaskropp placerad på en katafalk av naturlig levande mossa.

Glaset är upplyst av dolda leddioder vilket gör det "självlysande".

Hela den röda formen är utförd i ett och samma glasstycke, utan limningar eller skarvar. Gestaltningsmässigt är den dock skildrad som två olika karaktärer; den ena som en fast uppbyggd och sammanhållen kropp, medan den andra är utflytande och rörlig.

Det enhetliga glaset, bestående av ett och samma innehåll, uppträder alltså i två olika tillstånd.

I den smala "passagen" mellan de båda, (se bild) sker omvandlingen.

När jag uppförde installationen på plats i kyrkorummet placerade jag denna "passage" exakt under Kristi bröstkorgs högra sida.

Den liturgiska texten "för dig utgjutet" förutsätter en mottagare.

Mossa är en åldrig livsform som är lika skör som motståndskraftig.

Långt efter det att erfarenheten av den Vilda Naturen förbleknart, dröjer den sig kvar som minnet av en skyddande undervegetation. Jag valde därför mossa som underlag och motpart.

Som samarbetspartner visade sig dock mossan minst sagt ovillig,när jag under en dag och natt försökte sy ihop dess sönderfallande delar. Utställningsperioden igenom behöll den sig dock friskt grön mot det röda).